Hľadaj na týchto stránkach

Zaujímavé články 

 

 

 

Slovom a zvukom 

 

 

 

 

 

 

Články - úvahy• Kde sú zosnulí?
• Desatoro
• Dedičný hriech
• Duchovné cvičenia
• Krst
• Celibát
• Sviatky
• Potopa
• Polygamia
• Istota spásy

 

 

 

 

Biblia - on line verzie
 

Roháčkova Biblia

 

 

 

 

Biblia kráľa Jakuba 1611

 

 

 

 

Kralická Biblia 1613

 

 

 

 

Preklad NZ Miloša Pavlíka

 

 

 

 

 

Milí priatelia

Vitajte na kresťanských stránkach. Cieľom webu je šírenie dobrej zvesti nášho Pána Ježiša Krista, Evanjelia, Novej Zmluvy v správnom znení tak ako je v Písmach uvedené. Z kontextu tohoto zámeru vyplýva i poukazovanie na chybné závery, učenia, ktoré nie sú v súlade s uvedenými pravdami v živom Slove Božom, ktorým je Biblia. Praktický život kresťanov, a tých, ktorí sa za nich považujú, neraz svedčí o tom, že Písma a pravdy v nich nepoznajú a spoliehajú sa na rôzne náboženské smery.

I keď sa budem snažiť čo najmenej používať výtky a konkrétne názvy denominácií, v niektorých prípadoch bude nemožné sa pomenovaniu istých náboženstiev a siekt vyhnúť. Rozhodne mi nejde o vnášanie rozkolu medzi jednotlivé cirkve, iba o čo najčistejší pohľad na Písmo Sväté, a na to čo by sme mali podľa Božej vôle činiť na ceste k vlastnej osobnej spáse.

Upozornenie! Texty a obsah tohoto webu sú chránené autorským právom. Akékoľvek kopírovanie bez súhlasu autora je právne postihnuteľné!
V prípade záujmu o prebranie jednotlivých článkov, statí, alebo celých súborov kontaktujte autora cez záložku kontakt. Výnimkou je Archív Slova
za použitia odkazu na konkrétny text a súbory určené k stiahnutiu.

 

 

Základné kamene kresťana

 

 

 

  • Iba jediný Boh
  • Iba jeden jediný Spasiteľ
  • Iba jedna jediná a dostačujúca obeť
  • Iba jedna Pravda - Slovo - Písmo Sväté
  • Iba jedna viera
 
 
 
 
Jediný Boh. Na svete existuje tisíce náboženstiev a niektoré majú i viacero svojich bohov. Je to v rozpore s tým, čo nám hovorí Boh vo svojom Slove. Čo viac, varuje nás pred tým, aby sme sa neobracali k nikomu inému, ale iba k Nemu.
 
Jediný Spasiteľ. Aj keď Pána Ježiša predkladajú viaceré náboženské smery vo svojich obradoch ako Mesiáša a Spasiteľa, nikdy o ňom nehovoria ako o Bohu, ktorý prišiel na túto zem. Vždy ide o predstavu akéhosi "boho-človeka" a ľuďom je viac predkladané, že Jeho človečenská podstata a učenie o Láske a odpúšťaní bolo hlavným cieľom Jeho pôsobenia na tejto zemi.  Čo viac, zobrazovaný ako mimino v rukách svojej mamy je ľuďom podsúvaná predstava o Jeho malosti na rozdiel od veľkosti Jeho matky. Zabúda sa učiť, že Pán Ježiš prišiel hlavne preto, aby naplnil Zákon, aby urobil zadosť Božej absolútnej spravodlivosti a tým dovŕšil spasiteľské dielo!
 
Jediná obeť. Dnes a denne vidíme v náboženstvách sveta, ako ľudia prinášajú dary, obete rôznym bohom a božstvám. Žiaľ, tieto dary a obete sa prinášajú dnes a denne i v našich kostoloch a vyhlasuje sa to ako pravé učenie Evanjelia. Tým vlastne človek popiera dostatočnú obetu Pána Ježiša na Golgote, kedy zvolal: "Dokonané je!" Treba si uvedomiť, že kto neprichádza pod kríž ako ten, ktorý nemá v rukách nič, ale naopak chce sám svojim pričinením dosiahnuť spásu, ten popiera dostatočnú obeť a večný život nedosiahne. Akékoľvek popieranie dostatočnosti obete na kríži robí z Boha klamára keď Ten hovorí: Ale On donesúc jednu bitnú obeť za hriechy navždy ... a na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nikdy nespomeniem ... kde je toto odpustenie, tam viacej netreba obeti za hriech.
 
Jedine Písmo. Áno, samotné Písmo samo o sebe dokázalo a dnes a denne dokazuje, že je pravdivé. Jeho obsah je dostatočný na to, aby človek našiel Boha, našiel cestu ku spáse a do večného života. Ten čo Písmo mení, dopĺňa, považuje ho za nedostatočné a Boha ako jeho autora, ktorý viedol inšpirovaných pisateľov jednotlivých jeho častí, tak stavia do pozície nie všemocného (pretože Jeho dielo - Slovo), je podľa takéhoto "veriaceho" nedostatočné. Naopak, kresťania, ktorí poznajú Písma vedia, že sú pravdivé a nemenné. Iste, po stáročia sa Ho satan pokúšal napadnúť a zničiť. Boly vydané preklady, ktoré boli pozmenené, dopĺňané. Vždy sa však zachovali preklady z pôvodných jazykov, ktorých pravosť napokon potvrdil nález starých zvitkov v Kumráne.
 
Jedine viera. Prísť k Bohu, získať spasenie sa dá jedine vierou. Jedine vierou si uvedomíme náš skutočný stav v Božích očiach. Jedine vierou v Pravdu Božieho Slova budeme schopní priznať svoju hriešnosť, nemohúcnosť a požiadať o milosť! Jedine ak uveríme, že Pán Ježiš zomrel zástupnou smrťou za nás, môžeme Ho požiadať, aby aj nás priradil k tým, za ktorých na kríži mrel. Lebo nie všetci budú spasení, slová o tom, že dal svoj život za "Mnohých", aby "Všetci boli spasení" sú ďalej podmienené vierou. Osobnou, úzko spojenou s Pánom Ježišom Kristom, nejde o zástupné spojenie skrze svätých, cirkev, jej vodcov a náboženské obrady! Viera je špecifický fenomén, ktorý hovorí o veciach, ktoré sa nevidia, ktoré sú našimi zmyslami nehmatateľné, ale na základe logiky a prísľubov sú istotou hraničiacou s absolútnou hodnotou 100%. Jedine vierou sa dá prísť k Bohu, vierou tak úprimnou, akú má napríklad dieťa v istoty u svojich rodičov.

 


 

Dobrá správa?

 

1Kor 1:18 Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláznovstvom; ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.

 

O evanjeliu sa hovorí ako o dobrej správe. Za dobré správy považujeme tie, ktoré nám prinášajú úžitok, z ktorých máme osoh a ktoré pozitívne ovplyvňujú našu momentálnu situáciu i očakávanú budúcnosť. Čím väčší dosah v rámci času má dobrá správa, tým jej hodnota rastie.

 

Môže byť dobrou správou informácia, ktorá nie je pozitívna? Zoberme si napríklad situáciu, keď nám lekár oznámi, že končatinu, ktorá je napadnutá skazonosnými a rýchlo sa šíriacimi bunkami musí odrezať (čím prídeme o ruku, nohu, alebo inú časť tela), ale na sto percent budeme žiť. Budeme túto správu považovať za dobrú alebo zlú? Ako poznám ľudí a sám seba, človek vtedy začne posudzovať čo preváži. Či je viac pozitívna prvá časť alebo druhá, či výsledok bude v konečnom dôsledku stáť za to. Či kvalita života po strate časti tela bude na takej úrovni, aby prevážila či vyvážila stratu.

 

Keď som bol v živote postavený do situácie, kedy sa mala prevaliť moja chyba, keď mal vyjsť na povrch môj zlý úmysel, moje tajné klamstvo alebo krádež pred tými ktorí mali právo ma zaň potrestať a len na nich záležalo ako so mnou ďalej naložia, mal som srdce až v krku. Bilo tak prudko, že som nedokázal vydať ani hlásku. Vlastný strach ma doslova paralyzoval ako kobra svojim pohľadom myš. Bolo úplne jedno či som mal 12 rokov a prevalilo sa ako som falšoval známky v žiackej knižke, alebo 30 a prišlo sa na to ako som si „prilepšil“ ...

 

V momente kedy som sa dokázal nadýchnuť som na svoju obhajobu uvádzal okolnosti, dôvody, ktoré mali moju vinu zľahčiť, či dokonca postaviť ma do role oklamaného a tým aj nevinného. Je to prirodzená vlastnosť človeka, hájiť sa a zvaľovať vinu na všetkých okolo len nie na seba. Keby ste sa prešli po našich väzniciach, zistíte, že sú plné nevinných ľudí, ktorí ak aj niečo neoddiskutovateľne spáchali, boli k tomu dohnaní proti svojej vôli.

 

Kdesi vnútri drieme ešte jeden sudca. Vlastné svedomie. Usvedčuje, obviňuje, dokazuje. Snažíme sa ho nepočúvať, zahnať, nedebatovať s ním, tvárime sa, že neexistuje.

 

Na jednej strane je evanjelium skutočne dobrou správou. Na druhej je práve tým prokurátorom, ktorý nás obviňuje a usvedčuje. Paradoxne len človek, ktorý bol usvedčený a vidí sám seba vo svojej hriešnosti a beznádeji môže vidieť aj svet okolo v tom pravom svetle. Výčitky, ktoré v takej chvíli prichádzajú nás ženú hľadať východisko, ospravedlnenie. A tu v skutočnosti prichádza tá dobrá správa.

 

Pán Ježiš je tou cestou ospravedlnenia. Pán Ježiš našu hriešnosť, omyly a prestúpenia prikryje svojou obeťou. Pán Ježiš je sám spravodlivosťou, ktorá nedovolí satanovi vznášať obvinenia na našu adresu. Spravodlivosť z lásky nás zachránila pred odsúdením. Dobrá zvesť nás síce postavila do situácie, kedy sme si uvedomili svoju nevyliečiteľnosť a prichádzajúcu smrť v odlúčení od Boha, ale na druhej strane nám ukázala aj cestu ako sa jej vyhnúť.

 

Evanjelium je ako horká bylina, ktorá sa po prijatí Pána Ježiša za svojho osobného spasiteľa zmení na sladkú dobrotu. Tým, ktorí však odmietnu ospravedlnenie ostane horkou až do večnosti, bez ohľadu na to, či ho podobne ako svoje obviňujúce svedomie zatlačia do kúta a budú ignorovať.

 

Autor webu


Vstúpiť do archívu Slova na mesiac

 

 

Hore 

Domáca dielňa

 
V časti »Z domácej dielne«nájdete:
 
Čím je pre skutočne veriaceho Biblia a prečo je tomu tak.

Rozsiahlejší článok o tom, kde sa nachádzajú tí, ktorí už nie sú medzi nami a čo všetko je pred nás kladené na ceste k večnosti.

Pomerne jednoduchý prehľad dejín kresťanstva v Európe a na blízkom východe.

Zamyslenie sa nad apokryfmi, nad tým čo pre nás v dnešnej dobe znamená desať Božích prikázaní, ako je to s incestným vzťahom dnes a ako to bolo na počiatku.

Čo je to dedičný hriech, ako vznikal NZ, čo to o celibáte, o dnes tak propagovaných duchovných cvičeniach, čo znamená krst a sviatok v živote veriaceho, ako je to skutočne so súrodencami Pána Ježiša a prečo si je každý skutočne veriaci istý spásou a večným životom.autor webu


Copyright © 2006-2016 pavel - Design by krestan.info & jacob & friends, foto autor webu a Robert Čulka